Des del MolletHub us informem que s’ha obert la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes. El termini per presentar sol·licituds és entre el 31 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2020.

Contacteu amb l’equip de MolletHub per a més informació sobre l’ajut i sobre com el podeu tramitar. Seguim al teu costat tot el mes d’agost per a tu! Connecta amb MolletHub ara

Mollet Hub - T'acompanyem si tens una idea de negoci

Accions subvencionables

Són subvencionables els costos laborals dels treballadors que formin part de la plantilla de les entitats beneficiàries, fins a un màxim de 3, per un període de sis mesos des del reinici de l’activitat.

La quantia de la subvenció a atorgar és un mòdul econòmic equivalent al 50% del salari mínim interprofessional vigent en el moment de publicar-se aquest Decret llei, l’import del qual s’ha de publicar a la convocatòria extraordinària.

Connecta amb MolletHub ara

Qui se'n pot beneficiar?

Microempreses i persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA i que hagin vist suspesa[i] la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març,

Connecta amb MolletHub ara

Requisits

a) Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupin fins a 10 persones (volum de negoci anual  que no superi els 2 milions d’euros), constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’inclouen

  • les societats mercantils,
  • les societats cooperatives,
  • les societats laborals,
  • les societats civils privades
  • les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors.

Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020

c) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona treballadora autònoma o microempresa en un municipi de Catalunya.

d) Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o bé haver suspès la seva activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

e) Presentar la declaració d’altres ajuts que li hagin estat atorgats a l’empara de les Decisions de la Comissió Europea SA 56851 i SA. 57019.

Connecta amb MolletHub ara