DADES D’IDENTIFICACIÓ

L’empresa titular d’aquesta pàgina web és l’Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i l’Ocupació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (EMFO SL) inscrita al Registre mercantil de Barcelona, inscripció 1a, full núm. 13524, foli 199, secció 3a, llibre 789, tom 11483. El seu domicili és Carrer Riera, núm. 7, 1a planta de Mollet del Vallès. CIF: B59091132; Correu electrònic: info@emfomollet.cat / Telèfon 935705160 / Whatsapp 679333158

 

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés al portal web, així com l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, comporta l’acceptació expressa, per part de la persona usuària, de totes les condicions que apareixen publicades en el mateix.

 

CONDICIONS D’ÚS

EMFO es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions general d’accés i ús del portal web, així com a adoptar, si escau i sense previ avís, les mesures que consideri convenients, per tal de prevenir activitats i conductes inadequades o que posin en risc la seguretat i integritat de les informacions i serveis.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d’aquest portal web són propietat d’EMFO i/o de tercers que han autoritzat expressament l’ús d’aquests continguts. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació del portal web ni dels seus continguts.

 

DISPONIBILITAT, CONTINGUT I ÚS DEL SERVEI

EMFO intenta vetllar per a que aquest portal web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s’ha creat; tanmateix, no es responsabilitza de possibles mal funcionaments i anomalies en el seu funcionament. EMFO no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei i resta exonerada de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que se’n puguin derivar.

EMFO es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, el present portal web, així com el seu contingut i distribució.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits del portal web, les persones usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis. El responsable del tractament de les dades és l’Empresa Municipal per a la Formació ocupacional i l’Ocupació, S.L., amb CIF B-59091132 i domicili social en el Carrer Riera, núm. 7, 1a planta, 08100 de Mollet del Vallès .

Aquestes dades seran tractades de conformitat amb la regulació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.