DADES D’IDENTIFICACIÓ

L’empresa titular de la pàgina web de MolletHub és l’Empresa Municipal per a la formació ocupacional i l’ocupació de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (EMFO SL) inscrita al Registre mercantil de Barcelona, inscripció 1a, full núm. 13524, foli 199, secció 3a, llibre 789, tom 11483. El seu domicili és c. Riera, 7 1ª planta de Mollet del Vallès. CIF: B59091132; Correu electrònic: info@emfo.cat / Telèfon 935705160 / Whatsapp 679333158

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer “Aplicatiu de gestió d’EMFO Mollet”, el responsable del qual és l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació S.L de Mollet del Vallès.

EMFO SL es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de les pròpies activitats amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, EMFO SL no es fa responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges per part de terceres persones.

Així mateix, s’informa que les dades dels usuaris participants en programes concrets gestionats per altres administracions públiques com ara la Generalitat de Catalunya i/o la Diputació de Barcelona, poden ser trameses i incorporades en fitxers externs de base de dades de subvencions públiques.

En compliment del RGPD informem que en qualsevol cas podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a la seu d’EMFO Riera: C/ Riera 7, 1a planta, 08100 de Mollet del Vallès

VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ

L’accés a la pàgina web de MolletHub i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i/o serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal.

De la mateixa manera, la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

EMFO es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, les condicions d’ús. Per això, l’Usuari haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de l’usuari en aquesta Web són obligatoris. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.”